Editorial
P˛rtic
Contra-columna
Cartes del lector
Les famÝlies opinen
Viatges i sortides
TRECs 2010-11
L'entrevista
Reportatge central
TornavÝs
Concursos
Rodamˇn
Sant Jordi
Full literari
Full ecol˛gic
Kit-Kat
Calaix de sastre
F.L. Fanzine
Cinema
Esports
SIAJ
Missatges
Hor˛scop
Passatemps

Simulació d'una casa rural

Jennifer Bartolí i Marta Fucho

L’objectiu d’aquest treball va consistir en confirmar una hipòtesi inicial que la varem desenvolupar al llarg del treball. Aquesta hipòtesi consistia en verificar si ens seria o no rendible muntar una casa rural l’Alt Penedès.

Per tal d’efectuar el treball amb la màxima fidelitat, vam haver d’aconseguir molta informació sobre com s’ha de dur a terme un bon projecte de pla d’empresa. Els mitjans pels quals vam adquirir aquesta informació van ser; en primer lloc, gràcies a la nostra tutora de TREC, i en segon lloc el centre Àgora. Aquestes informacions ens van proporcionar les bases fonamentals per acomplir el projecte.

Vàrem triar aquest tema perquè ens agrada molt aquest món empresarial i vam decidir fer-lo juntes per la complexitat que requeria per tal de fer-lo el més complert possible.

Primer de tot, vàrem començar a recopilar tota la informació factible per tal de documentar-nos millor sobre el tema. No va ser del tot fàcil ja que la informació sobre confeccionar un pla empresarial era molt extensa i difusa. Per tant, vàrem tindre que concretar i sintetitzar la informació cercada. Seguidament el treball anava agafant forma i volum a mida que anàvem progressant.

En un principi, tenint en ment una idea general, vam anar a visitar el centre Àgora, aquests ens van proporcionar gran part de la informació necessària. Ells ens van oferir una varietat de recursos entre els quals i trobem unes pautes per tal de guiar-nos, facilitar-nos la tasca i aclarir-nos ja que el treball contémolts punts i apartats tècnics.

 

 

 

 

La idea principal era fer una simulació d’una casa rural i vam decidir a través de informació Inmobiliaria situar-la als Monjos.

Profunditzant més en el tema, cal dir que vam centrar-nos en el sector turístic ja que vam veure que hi havia un forat de mercat.

En una primera anàlisi global, ho veiem factible. El nostre objectiu primordial era crear una casa de turisme rural amb capacitat aproximadament d’unes 27 persones. També vàrem confeccionar una part pràctica i de màrqueting que consistia en elaborar una pàgina web, una targeta de presentació de les emprenedores i el negoci , un tríptic de publicitat i finalment una simulació 3D de la casa rural mitjançant els sims2.

Després d’haver acabat el treball, vam aconseguir el que volíem que era crear una prestació de serveis d’una casa rural seguint les normatives vigents i intentant que fos el més pròxim a la realitat possible.

Gràcies a aquest treball, podem dir que hem tingut l’ocasió d’aprendre i de viure una gran experiència: com elaborar un pla econòmic i financer d’un negoci propi, com és el d’una casa rural. Val la pena esmentar que la part més costosa ha estat la de comptabilitat financera, ja que no hi havíem treballat gaire i no en teníem coneixements. Però malgrat tot, hem quedat molt satisfetes del nostre esforç i del resultat. Aquesta experiència, a més, ens ha fet sentir més amigues, en treballar conjuntament. Si haguéssim de tornar a començar, tornaríem a triar el mateix tema, el tornaríem a fer juntes, i amb la mateixa il.lusió.