Editorial
P˛rtic
Contra-columna
Cartes del lector
Les famÝlies opinen
Viatges i sortides
TRECs 2010-11
L'entrevista
Reportatge central
TornavÝs
Concursos
Rodamˇn
Sant Jordi
Full literari
Full ecol˛gic
Kit-Kat
Calaix de sastre
F.L. Fanzine
Cinema
Esports
SIAJ
Missatges
Hor˛scop
Passatemps

LA LLEI DEL MENOR

Raquel Carrasco

Necessita l’actual Legislació del Menor una reforma? Aquesta és la pregunta o hipòtesi que em va portar a fer aquest treball. Constantment els medis de comunicació ens han mostrat diferents fets delictius protagonitzats per menors de edat: robatoris, agressions, destrucció del mobiliari urbà... però cada cop la situació es va agreujant més, fins al punt que últimament, se’ns mostren casos d’assassinats i violacions comesos per menors que, moltes vegades, davant de la llei, queden exemptes de culpa.

L’actual legislació del menor estableix que la majoria d’edat és a partir dels 18 anys, moment en el que el jove haurà d’assumir tot tipus de responsabilitats davant les conseqüències dels seus actes. A partir dels 14 anys, al menor ja se li poden demanar responsabilitats, però rebrà un càstig atenuat que, com a molt, el portarà a l’ internament en un centre de menors. Mentre, els menors de 14 anys són totalment irresponsables de les conseqüències dels seus actes i no poden ser castigats per la justícia.

 

 

 

El fet que les agressions sexuals, els delictes violents i els assassinats comesos per menors s’hagin convertit en un habitual de la nostra societat i no en simples episodis puntuals, com havien acostumat a ser, han fet que, recentment, s’hagi obert un debat en el que es demana una modificació i enduriment de la Llei del Menor.