Editorial
P˛rtic
Contra-columna
Cartes del lector
Les famÝlies opinen
Viatges i sortides
TRECs 2010-11
L'entrevista
Reportatge central
TornavÝs
Concursos
Rodamˇn
Sant Jordi
Full literari
Full ecol˛gic
Kit-Kat
Calaix de sastre
F.L. Fanzine
Cinema
Esports
SIAJ
Missatges
Hor˛scop
Passatemps

A tota pastilla!

Sara Gandia

El passat mes de desembre, vaig presentar el meu treball de recerca, anomenat A tota pastilla! És una aproximació a les drogues sintètiques, cosa que em va fer decidir posar-li aquest títol. Em va semblar força interessant endinsar-me en aquest món de les drogues, ja que aquestes substàncies sempre han estat lligades a la humanitat. Una vegada les em ingerit, actuen de tal manera sobre el sistema nerviós central que pot arribar a convertir a qualsevol persona en un addicte si en consumeix de manera incontrolada. Entre joves com nosaltres és molt habitualment l’inici de consum d’aquestes substàncies altament tòxiques, ja que, en general, ens sembla interessant experimentar coses diferents, sensacions noves que mai abans havíem sentit.

 

 

En el meu treball de recerca tracto diferents aspectes relacionat amb les drogues com, per exemple, la seva procedència, quina es la seva classificació, el consum actual juntament amb els efectes que provoques però, primer de tot, fent una explicació general sobre el concepte droga. Seguidament, em centro en les drogues sintètiques, determinant quines són les més conegudes i consumides en l’actualitat i incloent-hi, també, una explicació de cadascuna d’elles. Finalment, per tal d’obtenir informació més veritable, més ajustada a la realitat i de primera mà, és a dir, de gent que s’hi troba amb aquest tema a diari, he realitzat dos entrevistes a joves que consumeixen habitualment, una altre a un terapeuta d’un Centre de Rehabilitació de La Garriga, tot i que ha sigut per via telefònica i, finalment, una enquesta entre joves de 15 a 20 anys, per tal de saber amb quina freqüència es consumeixen les drogues més conegudes al carrer.