Editorial
P˛rtic
Contra-columna
Cartes del lector
Les famÝlies opinen
Viatges i sortides
TRECs 2010-11
L'entrevista
Reportatge central
TornavÝs
Concursos
Rodamˇn
Sant Jordi
Full literari
Full ecol˛gic
Kit-Kat
Calaix de sastre
F.L. Fanzine
Cinema
Esports
SIAJ
Missatges
Hor˛scop
Passatemps

VILAFRANQUINES EN TEMPS DE CANVI

Marta Moreno

Aquest treball de recerca s’introdueix a la vida de les dones de la nostra vila des de 1931, amb la proclamació de la República, fins 1950, ja començat el franquisme. L’objectiu d’aquest projecte és trobar si realment es materialitzà en la vida quotidiana els canvis i avanços sociopolítics del règim republicà i si es va notar la pèrdua de llibertat, de drets i la repressiópròpia del franquisme.

 

 

 

A aquest s’arriba mitjançant dos apartats. El primer és el de canvis i continuïtats el qual tracta diversos aspectes a la vida d’una dona i mitjançant els seus testimonis orals i dades arxivístiques, hemerogràfques i bibliogràfiques busca l’efecte real a la societat de, per exemple, el vot femení, el divorci o l’avortament, així com el canvi en l’educació, el treball o l’oci durant vint anys. El segon, i no menys important, és el de vivències, el qual, recollint testimonis orals de les diferents entevistes realitzades o d’obres ja publicades, reconstrueix els fets històrics a la vila com l’inici de la República, la visita de Francesc Macià o l’acabament de la guerra.

Amb tot, la recerca i contrast de fonts orals, fonts arxivístiques i fonts bibliogràfiques han permès aproximar-se de la manera més objectiva posible a una part de la nostra història recent que esdevé fonamental per entende la nostra realitat actual.