ESPERANTO, LA UTOPIA D’UNA LLENGUA

Alba Ràfols

El meu treball de recerca s’ha basat en l’esperanto bàsicament pel meu interès des del bon principi a tractar sobre un tema basat en “la llibertat, la igualtat i la fraternitat”. És un tema que, a priori, sempre m’ha causat atracció ja que la imbolucració de diversos valors destinats a un canvi social partint d’una llengua, és una idea que m’ha fascinat i li he tingut especial afecte.

 

 

 

Al començament d’escollir el tema ho tenia una mica confús però, en aquells dies es començava a sentir pels mitjans de comunicació locals que havien reobert el Museu d’Esperanto de Subirats. Sempre havia tingut la curiositat de saber més sobre aquella llengua, que atreia a aquelles persones que no valoraven tan l’ús d’una llengua pel poder polític o econòmic del país d’on provenia, sinó només per equilibrar la balança de les desigualtats lingüístiques del món.