A continuació hos oferirem uns enllaços on podeu trobar informació recopilada per nosaltres sobre les pel·lícules Àgora i Ali-g anda suelto.