RESPECTUOSOS AMB EL MEDI

Uniland cementos, S.A. posa en marxa un projecte molt ambiciós basat en energies renovables.

El 3 de juny de l’any 2010 es va aprovar un projecte molt ambiciós al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, més concretament, pel conseller Francesc Baltasar i Albesa.

Aquest projecte fou proposat per la fàbrica de ciment Uniland Cementos, S.A, cimentera instal·lada a Sta. Margarida i els Monjos, un poble molt proper a Vilafranca del Penedès.

El nou projecte, que es posà en marxa fa escasses setmanes, es preveu que sigui l’impulsor d’energies verdes no tan sols a la mateixa ciutat de Sta. Margarida i els Monjos, sinó també a la petita comarca de l’Alt Penedès, ja que la major part dels seus beneficiats seran tots els penedesencs i penedesenques, ja sigui directa o indirectament.

I de què tracta aquest projecte tan ambiciós, tan innovador, tan modern i tan renovable?

Actualment, Uniland crema o, com anomenen ells, valoritza energèticament, 90.000 tones de residus sòlids urbans i 50.000 tones de fangs secs (procedents de depuradores) a l’any.

No es tacta de poca cosa el tema, és més greu del que sembla. Estem parlant de contaminació a gran escala i amb cert grau de perillositat a la nostra comarca.

La crema de sòlids urbans, provinents la majoria de deixalleries i abocadors, en el pitjor dels casos, consisteix en incinerar llaunes, ampolles, plàstics de tota mena, brics... I tot tipus de residus generals no classificats. Aquests productes contenen metalls pesants i sofres, entre d’altres i, en ser cremats, desprenen gasos perillosos i tòxics com òxids de sofre i diòxid de carboni, en gran part, productes de reaccions de químiques.

L’empresa ha aconseguit la legalització de l’incineració de diferents productes i deixalles, com ara aquests:

Productes i deixalles

Quilograms per any

Draps i absorbents contaminants

8.000

Greixos de lubricació no clorats

9.000

Productes químics orgànics que contenen substàncies perilloses (olis i greixos)

5.000

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses

3.800

Transformadors i condensadors amb PCBs

12.000

Materials d’aïllament que contenen amiant

1.500

Oli de motor

22.000

Bateries de plom

1.000

Pneumàtics fora d’ús

7.000

Filtres d’oli

1.500

Ferralla

433.000

Cinta transportadora de cautxú

50.000

Llots procedents de fosses sèptiques

10.000

Llots del separador d’hidrocarburs

2.000

A part de tots aquests productes de la llista, per desgràcia, n’hi hem de d’afegir d’altres, com gasos en recipients a pressió amb substàncies perilloses, envasos de productes de laboratori, productes químics de laboratori, tubs fluorescents, piles que contenen mercuri, etilenglicol, tòners i, un llarg etzètera de productes no classificats.

La cimentera no es digna ni tan sols a prescindir d’incinerar productes catalogats com a perillosos i, que clarament afectaran la salut dels homes i del medi, sinó que el govern els recolza i els hi aprova el projecte.

Els impactes i riscos que aquests gasos causen no es contavilitzen tan sols sobre el medi ambient, la fauna i la flora que ens envolta, sinó que atempta també sobre la salut humana de molts penedesencs i penedesenques, empitjorant així la qualitat de vida de la nostra comarca.

Ja en diverses ocasions s’ha denunciat i advertit del grau de contaminació que aquesta empresa allibera al medi penedesenc però, no s’han aconseguit grans canvis al respecte i, la situació continua sent la mateixa des de fa 10 anys. Sembla que estiguem a l’edat mitjana, on l’opinió i els drets del poble no eren escoltats pels qui tenien el poder.

I no parlem dels fangs de les depuradores, que vénen a ser com les deixalles de les aigües brutes que recull el nostre sistema de clavegueram. Aquests residus provenen dels productes químics que aboquem a les nostres aigüeres, als vàters i les dutxes, en gran part. Poden ser més perillosos encara que les deixalles d’un abocador i, la seva incineració no en redueix pas la seva perillositat, més aviat l’engrandeix de tal manera que podríem parlar de no tan sols contaminació del Penedès, sinó també de les comarques veïnes, les quals com molts altres penedesencs, no tenen la culpa de l’imprudència i les negligències de quatre brètols mal comtats.

I no parlem dels fangs de les depuradores, que vénen a ser com les deixalles de les aigües brutes que recull el nostre sistema de clavegueram. Aquests residus provenen dels productes químics que aboquem a les nostres

aigüeres, als vàters i les dutxes, en gran part. Poden ser més perillosos encara que les deixalles d’un abocador i, la seva incineració no en redueix pas la seva perillositat, més aviat l’engrandeix de tal manera que podríem parlar de no tan sols contaminació del Penedès, sinó també de les comarques veïnes, les quals com molts altres penedesencs, no tenen la culpa de l’imprudència i les negligències de quatre brètols mal comtats.

Però no tan sols contaminaran per aire, també ho faran per aigües, ja que semestralment abocaran a les aigües del Riu Foix, ja no ser si dir-ne riu o abocador incontrolat; nitrogens (40 mg/l), fòsfors (10 mg/l), amoni (15 mg/l), detergents (2 mg/l), olis i greixos (20 mg/l)... Com si res passés, com si no es tractès d’un riu que forma part d’un ecosistema amb una fauna i una flora autòctones i úniques d’aquest país. Com si no els importès res més que la seva fàbrica i les penalitzacions que la Generalitat els pot posar per passar-se del límit d’emissions permeses. És que no n’hi haurien d’haver d’emissions! Com poden permetre que passi això? Com podem permetre que ens contaminin el Parc del Foix?, si és que és un nom figuratiu, no és un Parc Natural, és un abocador particular incontrolat de l’Uniland!

Crec que la població està adormida, que no ens adonem de la gravetat de la situació. Per més filtres que hi haguin a l’Uniland, per més tractaments i prevencions que diguin que fan, per més estricte i controlat que figuri ser el projecte, ens acabarem cremant; perquè qui juga amb foc, al final s’acava cremant! I el pitjor de tot és que no tant sols es cremaran els qui han permès i estan duent a terme el nou projecte infernal, sinó que molts altres, moltes famílies catalanes i, molts ciutadans penedesencs, també es cremaran.

L’empresa tindrà les seves raons i es defensarà amb les excuses que trobarà convenient però, siguem francs, hi ha d’haver solucions millor que la crema de residus massiva. Hi han alternatives i, si l’empresa fos mínimament emprenedora i conscient del present que estem vivnt, les podria posar en marxa.

Els Monjos depèn en gran part d’aquesta empresa però, no podem quedar-nos així per sempre, no podem estancar-nos en aquesta filosofia. Per millorar, per avançar, per evolucionar i, per adaptar-nos al futur que tan aprop està, hem de pendre millors decisions i, dur a terme projectes de caire més alternatiu.

Uniland havia fet un gran pas i un gran canvi, impulsant les energies renobables, amb l’utilització de biomassa com a combustible. Però amb el nou projecte, l’empresa de Sta. Margarida ha fet més de 1.000 passes endarrere i, s’ha situat a l’edat de la pedra. La cimentera ha anat a buscar la solució més barata, més fàcil i més inconscien que podia pendre. Això no és innovar, això és empitjorar i envellir el que ja és veia com “l’antiqualla” dels Monjos.

Inconscients dels nostres actes, mal informats i, segurament molt mal educats, ens estem menjant la nostra “merda”, respirem la nostra “porqueria” i, encara més; permetem que empreses amb poca consciència moral ens contaminin les cases, els pobles i, destrueixi el poc medi que ens envolta, el qual ens procura la vida i la nostra existència al món.

A vegades oblidem que aquesta és l’única casa que tenim en aquest minúscul planeta i, conseqüentment, deixem de cuidar-la com és deguda.

El més greu de tot és que la Generalitat de Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i, la Directora General de Qualitat Ambiental han aprovat el maravellós projecte; el que significa que Uniland té el recolzament del Govern de Catalunya per infectar la població de Sta. Margarida i els Monjos i voltants de gasos tòxics, molt perjudicials per la salut humana.

No hi han drets humans en aquests tipus de decisions.
Són exemples clars de la feblesa dels nostres polítics i dels nostres governs, que en veure's presionats per la suposada crisi que estem patint, dónen facilitats a empreses com l’Uniland.
Ni ara ni mai; mai és el moment per rendir-se en la lluita contra el canvi climàtic i la salut de la humanitat, mai. I en el que es sobrentèn com a país desenvolupat, com Catalunya, com Espanya, passen coses així... Mínusculs errors, que acabaran portant-nos, a nosaltres i als nostres descendents, a l'extinció de l'espècie humana i la fi de tot.

Voldria profundir més sobre aquest tema i, m'agradaria que escoles i, sobretot instituts com el nostre, l’IES Alt Penedès, reflexionessin sobre el tema i dediquessin classes intensives sobre consciència moral envers el medi, la salut, el respecte per les futures generacions i, el futur, que tan difícil i tan obscur se'ns presenta.

Voldria que almenys les noves generacions no caiguèssin en els mateixos errors que les generacions passades i les presents. Voldira que el sistema canviés i que per fi ens despertèssim d'aquest son tan profunt i tant maliciós, que no ens deixa veure amb claredat la fatalitat d’un present escandalós.