LA INFÀNCIA INVISIBLE

Alba Masegosa

En l’Estat Espanyol segons els Experts hi ha aproximadament uns 35.000 nens i joves vivint en centres d’acollida, sota la tutela de l’Estat.

Els motius que fan que un nen i nena, noi o noia, arribi als centres són variats i molt complexos. Podem trobar des de la impossibilitat per part de la família de fer-se’n càrrec, ja sigui per malalties o condicions socioeconòmiques desfavorables dels pares, fins a l’abandonament, darrerament es produeixen molts cassos de nois i noies immigrants que arriben a l’Estat Espanyol sols i sense cap familiar.

 

 

El treball descriu com arriben els menors als centres, quins professionals intervenen (psicòlegs, assistents socials, etc.) i quin organisme de la Generalitat són els encarregats de fer-ho, com ara la DGAIA ( Direcció General de la Infància i la Adolescència).

També analitza els diferents centres, de qui depenen la seva titularitat, aquí estan adreçats, per exemple en funció de l’edat, podem trobar per a menors de 3-14 anys i centres per a joves, centres de nois i de noies.

En la comarca de l’Alt Penedès podem trobar en l’actualitat tres centres: un de joves a Guardiola, i dos de joves i nens, un a Vilafranca i l’altre a Avinyó nou.