UNA MEMÒRIA ENTERRADA

Laia Paretas

“Una memòria enterrada” és un treball de recerca sobre el concepte de memòria històrica i les fosses comunes.

Des de l’inici, es qüestiona la validesa del nostre sistema democràtic, degut a les sèries dificultats en l’investigació dels aspectes relacionats amb la memòria històrica del nostre país.

A més, també inclou una recerca de les fosses comunes de la serra d’Ordal, la qual és d’una gran importància degut a que la rapidesa o la lentitud en l’ocupació d’aquesta zona, va determinar la posterior ocupació franquista de la ciutat de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

Aquesta part del treball està composta també per una sèrie de testimonis orals.

A continuación, aquest projecte de recerca també inclou una análisis de diversos articles corresponents a la premsa escrita més recent.

Tot seguit, el treball inclou un conjunt de conclusions que per una banda, exposen les mancances del nostre sistema democràtic i per altra banda, proposen un major grau d’investigació i/o recerca pel que fa referència a la memòria històrica i a les fosses comunes.

Finalment, el projecte culmina amb un conjunt d’annexes, els quals són algunes partides de guerra, un glossari i unes breus referències biogràfiques, entre d’altres.

Anem a desenterrar la memòria!!