Passatemps

LA MOBILITAT

Nil Surià

La mobilitat a les ciutats és un factor de gran importància per el desenvolupament de les activitats econòmiques dels seus habitants. Una mobilitat urbana mal gestionada pot provocar d'anys en l'economia així com també greus conseqüències negatives per el medi ambient.

La comarca de l'Alt Penedès consta d'un conjunt de planificacions territorials que inclouen la gestió d'infraestructures i millores de la mobilitat urbana, així com també un anàlisi de la situació actual.

 

 

 

 

Després de l'estudi d'aquest document, s'arriba a la conclusió que l'Alt Penedès, que és amb diferència, de les comarques metropolitanes, la que més depèn del transport privat,seguirà pel mateix camí.

Per tant cal observar el risc que això pot comportar, i si realment no existeix la possibilitat d'una major sostenibilitat en la mobilitat comarcal.