EL PRIORAT I CAL BOTER: MIL ANYS D'HISTÒRIA

Joan Montserrat

L’objectiu del treball era investigar per una banda, si la casa coneguda per Cal Boter formava part de l’antic priorat de Sant Pere de Riudebitlles, i per altra banda, si Cal Boter és la finca que posteriorment va ser objecte de la desamortització.

El treball està estructurat començantper de les primeres dades que es coneixen de la seva fundació l’any 1027, analitzant el context històric de cada època, per entendre millor els fets que van succeir al llarg dels anys. La decadència del segle XIV, les conseqüències del nomenament del papa Luna com a prior, la posterior incorporació a l’abadia de Montserrat, la funció de parròquia que va desenvolupar fins que el 1801 el priorat va ser secularitzat passant a la jurisdicció del Bisbat de Barcelona.I a mitjans del segle XIX,l’existència d’una subhasta pública revela que una part va ser objecte de desamortització.

 

 

 

 

Partint d’aquesta desamortització he pogut demostrar que, en contra del que es creia fins a l’actualitat, aquesta part del priorat desamortitzada, no forma part de la casa anomenada Cal Boter que, tot i que els indicis arquitectònic demostren que antigament en formava part, que no he pogut demostrar, en el moment de la desamortització, ja tenia propietaris. Igualment he intentat demostrar què és el que va ser desamotitzat, un celler actualment destruït, i on es localitza.

El treball afegeix diferents annexos, un dels quals és un quadre que, cronològicament enumera els priors o dirigents coneguts del priorat, assenyalant el que va succeir en cada moment a Sant Pere de Riudebitlles, a Catalunya a Espanya i alguns fets destacats de la resta del món.