PSICOLOGIA I CINE

Míriam Rodríguez

Dins el camp de la psicologia hi ha molts trastorns associats. Un d’aquests son les toxicomanies o problemes relacionats amb qualsevol tipus de drogues.Per tant, el tema de les drogues es molt actual i significatiu en els joves de la meva edat i presenta una gran problemàtica en la societat d’avui en dia.

S’expliquen les més importants dins de la seva classificació per efectes: narcòtics o estupefacients, estimulants, al·lucinògenes i depressores. La majoria d’elles estan relacionades amb una patologia o trastorn psicològic: psicosis, al·lucinacions, depressions, neurosis, esquizofrènia i despersonalització. Tota aquesta teoria està aplicada a la practica mitjançant el comentari de quatre pel·lícules relacionades amb el tràfic, efectes i conseqüències de les drogues, sobretot unes en concret: la heroïna i la cocaïna ja que han sigut de les més potents i consumides a principis dels anys 70 i 80.

 

 

 

En definitiva podem veure com una simple substancia pot canviar completament la vida d’una persona ja que repercuteix en tots els àmbits: personals, familiars, laborals i econòmics. També cal destacar que hi ha grans nuclis d’influència, a part d’atraure patologies i uns efectes psicològics importants. De totes maneres, les drogues han existit i existiran sempre, però a mesura que transcorren els anys el seu consum augmenta. Per això es converteix en un dels problemes socials mes importants de l’actualitat ja que cada cop hi ha més persones que consumeixen algun tipus de droga en majors quantitats i en edats més primerenques.