Futbol 7

- Composició del Equips i Alineacions

• Els equips estaran formats per un mínim de 7 jugadors un màxim de 14. El partit el jugaran 7 jugadors (6 de camp i un porter).

• Qualsevol jugador inscrit a l’acta podrà actuar de porter, sempre i quan la seva vestimenta sigui diferent a la dels jugadors de camp.

- Temps de joc

• 2 parts de 20 minuts amb 5 minuts de descans.

-Substitucions
• Es pordàn fer els canvis que es vulguin i quan es vulguin.

• Els equips poden ser mixtes en totes les categories.

- Altres

• El fora de joc s’aplicarà a partir de la línia de 12 metres ubicada a aquest efecte.

• El penal es llançarà des d’una distància de 9 metres.

• No s’utilitzaran targetes, però, l’àrbitre tindrà autoritat pel obligar a canviar, durant uns minuts, a un jugador en el cas de comportament antisportiu, i, si es donés el cas de reincidir el podrà expulsar, de ser així podrà entrar un altre jugador al seu lloc.

• La cessió al porter serà sancionada amb falta, si ho creu convenient, l’àrbitre, podrà avisar la primera vegada.

- El Resultat

El resultat serà segons els gols marcats per cada equip.

Enrere