AMBILAMP

Durant el mes de febrer s’ha fet una xerrada amb l’empresa Schneider Electric i Ambilamp, amb el títol “Reciclar llum és reciclar vida” amb el 2n curs elèctric de grau mig. Al maig es tornarà a fer amb els alumnes de 1r curs elèctric de grau mig.

És un projecte que AMBILAMP i SCHNEIDER ELECTRIC estan desenvolupant conjuntament i de forma gratuïta a nivell nacional, en centres educatius amb cicles formatius de formació professional de la família d'electricitat.

AMBILAMP és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat promoure la defensa del medi ambient mitjançant a creació i posada en funcionament d'un Sistema Integrat de Gestió de residus de llums. AMBILAMP va ser creada pels líders del sector de l'enllumenat a Espanya (Philips, Osram, Sylvania, General Electrics) i en l'actualitat, la entitat compta amb més de 114 productors adherits.

SCHNEIDER ELECTRIC, és una empresa especialista global en gestió energètica que opera en més de 100 països, l'objectiu és ajudar les persones i les organitzacions a ser més productius i sostenibles a través d'una oferta de productes, serveis i solucions més segures, més senzilles, més eficients i més innovadores.

Amb aquesta iniciativa, AMBILAMP i SCHNEIDER ELECTRIC volen oferir la possibilitat de proporcionar als alumnes i les alumnes del centre, formació específica sobre l'impacte ambiental que generen els residus de les làmpades i el malbaratament energètic, les normatives europees i nacionals sobre eficiència energètica i gestió de residus de llums i el paper que els i les estudiants tindran com a futurs professionals en la conservació ambiental.

La intervenció dissenyada per a l'alumnat dura dues hores lectives, és dinàmica i participativa i es completa amb dos guies per a l'alumnat, una sobre gestió de residus de llums i una altra sobre eficiència energètica, que amplien els continguts treballats durant la intervenció i amb un conjunt d'unitats didàctiques dissenyades per al Departament de Electricitat.

Per més informació podeu consultat a Internet a: www.ambilamp.es

Damian Méndez
Professor de CCFF.