Domòtica i Inmòtica
al nostre Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’ELECTRICITAT

Tot seguit us explicarem una nova sortida laboral que es pot tirar endavant amb els estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, que s’estudia al nostre centre.

Recordeu que actualment l’electricitat d’un Cicle de Grau Mitjà no serveix sols per a fer d’electricista a vivendes i empreses. Ja fa temps que toca àmbits de la informàtica i la instrumentació aplicades (les mesures, els sensors, els actuadors, etc), i sempre, tenint en compte la seguretat de persones i coses (per això hi ha la normativa).

Penseu que per a poder fer tot això el nostre centre s’ha anat dotant, al llarg de més de 35 anys, de materials i instal·lacions reals, no maquetes, sinó del que existeix al mercat, el que es troben els professionals quan estan treballant, en definitiva, el que fan servir les empreses. Gràcies a aquest esforç dels professors, el nostre centre és reconegut per professionals i empreses del sector, així com per part d’altres centres, que es fixen en els nostres equipaments.

Un nou concepte de relació entre les persones i el seu hàbitat.Així com Internet va revolucionar la comunicació entre les persones, la domòtica canviarà abans del que vosaltres imagineu el concepte de les instal·lacions de l’habitatge tradicional. La domòtica és un sistema de control integral de la instal·lació elèctrica, que des d’una central amb un ordinador programable permet controlar totes les funcions associades a la xarxa elèctrica d’un habitatge (domòtica) o edifici (inmòtica).

Aquest control es pot dur a terme des d’una pantalla tàctil, des de la seva palma, i fins i tot des de qualsevol lloc del món a través del telèfon o per Internet.

Podem dividir aquest apartat en 10 fragments:

 1. El sistema intel·ligent
 2. Objectiu de la domòtica
 3. A qui li pot interesar la domòtica?
 4. Quina seguretat por aportar un sistema domòtic?
 5. Quines aplicacions es poden tenir en una casa domòtica?
 6. Que es la domótica distribuida?
 7. Que es un sistema de televigilancia?
 8. Que son les escenes?
 9. En quin moment es defineix el projecte de domótica en les promocions?
 10. Quantes fases preveu una instal·lacio domotica?

El sistema inl·ligent

En un habitatge intel·ligent, tots els elements convergeixen cap a un 'controlador intel·ligent' o mòdul central, el qual decidirà la forma en què interactua cada element de la instal·lació entre si, racionalitzant així el cablejat i quantitat de sensors.
Tot i que inicialment està enfocada cap a les construccions noves, la domòtica es pot aplicar a tot tipus d’edificació,
fins i tot les construccions existents. No està limitada exclusivament a habitatges unifamiliars (cases i apartaments).
Tornar adalt

Objectiu de la domótica

L’objectiu de la domòtica és fer més agradable l’ús de les infraestructures d’un edifici o habitatge, a un preu ajustat a les necessitats reals. Si el sistema domòtic de la casa no és fàcil d’usar per l’usuari llavors aquest sistema no és domòtic, per descomptat tampoc pràctic.

Tornar adalt

A qui li pot interesar la domótica?

La resposta a aquesta pregunta seria 'a tothom'. No només oficines, hotels, escoles i habitatges particulars poden requerir els serveis que proporciona la domòtica. Un sistema domòtic és flexible, versàtil i adaptable a qualsevol necessitat, a qualsevol tipus d’edifici i a qualsevol activitat que s’hi vagi a desenvolupar. Un sistema domòtic proporciona una infinitat de beneficis i avantatges que de cap manera poden obtenir amb una instal·lació tradicional.

Si haguéssim de resumir en cinc les principals raons per instal·lar un sistema intel·ligent, sens dubte serien aquestes: per comoditat, per seguretat, per confort, per informació i per estalvi energètic. En realitat les cinc raons esmentades es redueixen a una sola: per augment de la qualitat de vida.

Tornar adalt

Quina seguretat pot aportar un sistema domótic?

Suposem que surts de la casa. En introduir un codi en un teclat, o prémer un botó del teu comandament a distància i tancar la porta de casa teva, li estàs anunciant al sistema que t’estàs anant. A partir d’aquest moment, el sistema entra en acció i pren el control de totes les funcions dins i fora de la seva llar. Això inclou control de les finestres, portes, habitacions interiors i exteriors i, fins i tot, una simulació de presència.

En aquest cas, si algú tracta d’irrompre a la zona, el sistema dispararà una alarma.

La llum s’encén, s’emet so, s’estableix una trucada telefònica d’urgència i s’informa al servei de seguretat, a un altre telèfon (fix o mòbil) o a través de l’enviament d’un SMS. L’indesitjat subjecte s’espanta i es dóna a la fuga. Amb l’obertura de la porta i després de teclejar el codi corresponent (o prémer un botó del seu comandament a distància), el sistema s’assabenta que estàs de tornada i finalitza el programa de guàrdia.

Tornar adalt

Quines aplicacions es poden tenir en una casa domótica?

En funció del que el client desitgi, una casa domòtica pot integrar moltes i diferents funcions.

Algunes aplicacions domòtiques típiques són:

 • Detecció d’inundació, amb tancament automàtic del subministrament d’aigua, mitjançant electrovàlvules.
 • Detecció de fums i gasos, amb l’activació de sirena i avís telefònic, tant a l’usuari com a central receptora d’alarmes, si s’escau.
 • Detecció de robatori o intrusió mitjançant sensors volumètrics amb similars avisos, tant a l’usuari com a central receptora CRA.
 • Control de climatització total per a l’habitatge, mitjançant bomba de calor, tant per proporcionar calor com fred. S’aconsegueix la temperatura ideal, el mateix a l’hivern com estiu, amb el consum més reduït.
 • Control de persianes motoritzades, tant individualment com per zones, grups o general.

Es podrà actuar sobre els controls o mecanismes, de la manera següent:

 • Activació/Desactivació de totes les funcions a través del telèfon propi de l’habitatge (sense fils), o des d’un telèfon exterior, amb confirmació d’ordres per part del sistema mitjançant veu natural sintetitzada.
 • Detecció de manca de subministrament elèctric general, gràcies a l’alimentació del sistema des d’un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) que el manté operatiu fins i tot en el cas de fallada del subministrament.
 • Sistemes de detecció d’intrusió, accés per codi de seguretat, oposant-se a la violació de l’habitatge, amb detectors perimètrics.
 • Il·luminació externa i de zones de pas per detector de presència temporitzat, aportant comoditat d’ús i evitant malbaratament d’energia.
 • Control de temperatura a la climatització, per zones independents, mitjançant cronotermòstat, per a un millor control i estalvi energètic.
 • Telefonia i comunicació tant interna com externa, so ambiental per relaxar-se i gaudir de la seva música preferida. Sistemes senzills o sofisticats, amb diversos canals, incloent comunicació per veu entre els habitants de la casa i telecontrolats a través del telèfon.
 • Connexió i desconnexió, a distància, a través del telèfon de totes les zones programables tant d’alarma com de parts actives, per exemple calefacció, reg, etc.
 • Sistema de reg per captació d’humitat del terreny, evitant tant manca com entollament.
 • Protecció dels dispositius de control del sistema de curtcircuits, provocats o fortuïts, mitjançant interruptors automàtics ultrarràpids.
Tornar adalt

Que es la domótica distribuida?

Els sistemes domòtics han evolucionat amb el temps. Inicialment, d’única manera de construir una instal·lació domòtica era mitjançant l’ús de sensors i actuadors que s’unien, amb una arquitectura centralitzada, a un autòmat o controlador que gestionava tota la intel·ligència que s’exigia a l’habitatge. Gairebé sempre eren sistemes

d’estructura tancada i limitada, molt poc flexibles i que feien molt difícil i costós l’augment i millora de les prestacions.

Des de fa uns pocs anys, gràcies a la dràstica baixada dels preus del maquinari electrònic i l’augment de la seva capacitat, és possible construir sensors i actuadors amb intel·ligència suficient per implementar "una xarxa d’àrea local" de control distribuït. La domòtica ha guanyat en facilitat d’ús i instal·lació, en flexibilitat, a modularitat i en interconnectivitat, alhora que ha reduït el seu cost i ampliat el ventall de productes.

Tot i que inicialment els sistemes distribuïts van ser creats per a control d’edificis d’ús públic (teatres, poliesportius, hotels ...), avui en dia existeixen diversos sistemes domòtics distribuïts orientats a habitatges i xalets.

Un sistema domòtic distribuït és aquell que el seu funcionament no depèn d’un element central o controlador central. Es basa en una sèrie de nodes / dispositius (ubicats per tot l’habitatge) interconnectats per una cablejat / bus que els uneix. Cada un d’aquests nodes té la seva pròpia intel·ligència.

En un sistema domòtic centralitzat, si falla el seu element central el sistema deixa de funcionar: cap llum ni cap persiana podrà moure’s fins que sigui reparat. Les mateixes aplicacions en un sistema distribuït, seguiran funcionant, només el dispositiu afectat per l’avaria deixaria de funcionar.

Encara que en l’actualitat hi ha una convivència de molts sistemes domòtics en el mercat, els sistemes centralitzats es van quedant enrere, davant dels distribuïts…

Tornar adalt

Que es un sistema de televigilancia?

La videovigilància et permet "estar" on no es trobi en aquell moment, però t’obliga a mantenir la vista en una pantalla constantment, perquè no se’ns passi cap detall. Per evitar això, existeixen els gravadors digitals amb disc dur, que ens permeten gravar les imatges d’un període de temps i visualitzar-les en qualsevol moment.

Les càmeres IP es connecten directament a una connexió LAN (RJ45) de la nostre instal·lació de xarxa i porten incorporat un servidor web. Són totalment autònomes de l’ordinador, se’ls assigna una adreça IP interna, i tan senzill com escriure aquesta adreça IP des de qualsevol navegador per accedir a la càmera i disposar dels menús que permeten tot tipus de funcions; visionar, realitzar gravacions, escoltar, alarmes , etc. Podem controlar la nostre llar, oficina o negoci des de qualsevol lloc que disposi d’Internet.

Tornar adalt.

Que son les escenes?

Les escenes o escenaris són les funcions del sistema que permeten el control de diversos dispositius domòtics de forma simultània. Per tant, mitjançant l’activació d’escenes, podem interactuar amb el sistema domòtic per

condicionar l’habitatge al nostre gust d’una forma ràpida i senzilla.

Suposem que, després de dinar en el nostre saló, ens disposem a veure la televisió. Per això, hem de connectar aquesta, apagar els llums del sostre, encendre una llum indirecta, tancar alguna persiana i, per fi, ens asseiem al sofà. Doncs bé, totes aquestes accions es poden dur a terme prement un parell de tecles del nostre comandament a distància. La tecla 5 del comandament correspon a l’escena veure TV per exemple.

Amb només pressionar un botó de comandament activem l’escena "CINE"… Podem veure CINEMA a la nostra terrassa.

Tornar adalt

En quin moment es defineix el projecte de domótica en les promocions?

La realització de la memòria de qualitats de les vivendes, és l’ocasió ideal per definir el sistema domòtic més adequat a les necessitats i característiques dels habitatges.

Podent també oferir-se com un pack de millora al client.

-Qui fa els plànols corresponents a la instal·lació domòtica?

Aquesta és tasca de l’enginyeria domòtica. Normalment, es fa durant la fase de plànols del projecte d’arquitectura o de projecte de telecomunicacions.

Tornar adalt

Quantes fases preveu una insatl·lacio domótica?

Una configuració domòtica segueix els mateixos passos en obra que la instal·lació elèctrica, llevat dels procediments finals de programació i posada en marxa:

a) Fase de preinstal·lació: coincideix amb l’entrada dels gremis: d’instal·lació de l’edifici. La preinstal·lació consisteix en la col·locació de tubs i caixes encastades a les parets, que permetin el posterior cablejat i instal·lació d’elements. La durada d’aquesta fase s’ha d’ajustar a la durada de la preinstal·lació elèctrica.

b) Fase de col·locació i connexió sensors actuadors: Ha de realitzar el més pròxim possible al lliurament de la instal·lació, per evitar el deteriorament d’elements sensibles, com ara detectors de fum, detectors d’inundació, etc. per l’efecte de les brutícies de l’obra.

c) Fase de programació i posada en marxa.

Tornar adalt